Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/parochiebavel.nl/httpdocs/templates/bavel225/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/parochiebavel.nl/httpdocs/templates/bavel225/html/modules.php on line 36
Warning: Parameter 2 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/parochiebavel.nl/httpdocs/templates/bavel225/html/modules.php on line 36 Warning: Parameter 3 to modChrome_artvmenu() expected to be a reference, value given in /var/www/vhosts/parochiebavel.nl/httpdocs/templates/bavel225/html/modules.php on line 36
Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/parochiebavel.nl/httpdocs/templates/bavel225/functions.php on line 199

Artikelen

koren in korenkoepel

Algemene informatie over de Korenkoepel.

Logo Korenkoepel BavelOnder de Korenkoepel vallen drie zangkoren, te weten: Brigidakoor, Gregoriaans koor en volkszanggroep.

Op 26 oktober 2006 is de Korenkoepel opgericht. Dit ter voortzetting van de Confrèrie St. Caecilia, die reeds dateert van 1795. Vanaf die tijd zijn zangers actief geweest in de Bavelse parochiegemeenschap.

De Korenkoepel stelt zich ten dienste van de parochiegemeenschap bij het vieren van de liturgie.

Het doel is de muziek tijdens de liturgische en andere kerkelijke vieringen naar beste vermogen te verzorgen en tevens de samenzang te bevorderen.

Het Brigidakoor.

Het Brigidakoor heeft momenteel 21 leden, allen dames en zingt waar mogelijk meerstemmig. De dirigent is sedert 2e helft van 2013 Lieke Sweens en de begeleiding op het orgel/piano wordt gedaan door Attie Vermeulen (met Drik Hoogstede en Jan Monden als reserve-organisten). Het Brigidakoor zingt in een aantal jaarlijks terugkerende vieringen, zoals Brigidazondag, Aswoensdag, Witte donderdag, Goede vrijdag, Maria Hemelvaart en Allerzielen. Voorts zingt het koor bij feestelijke gelegenheden zoals huwelijken en gouden bruiloften en verder tijdens uitvaartdiensten in onze parochie. In overleg met de familie wordt dan een programma samengesteld om een sfeervolle afscheidsviering te verzorgen. Veelal wordt er gekozen voor de vaste Gregoriaanse gezangen, afgewisseld met nederlandstalige liederen.

De volkszanggroep heeft 25 leden, zowel mannen als vrouwen, onder leiding van de dirigenten Sjaak van der Veeken en Ineke van der Meulen, met aan het orgel Drik Hoogstede. De groep is in tweeën verdeeld, zodat zij bij toerbeurt de muziek in de zondagsvieringen kunnen verzorgen. Er worden dan éénstemmige liederen gezongen, die door de parochianen meegezongen kunnen worden.

Het Gregoriaans Herenkoor.

Het Gregoriaans herenkoor Parochie Bavel heeft 16 leden. Momenteel gemiddeld één keer in de maand en bij bijzondere gelegenheden verzorgt het gregoriaanskoor de gezangen tijdens de zondagviering in Bavel. Het koor zingt vanaf de zogenaamde koorzolder met ondersteuning van het hoofdorgel. Het herenkoor repeteert een keer in de maand, op de maandagavond van 19.00 – 20.00 uur direct voorafgaand aan de zondag van de gregoriaanse zondag viering. Ook een half uur direct voor aanvang van de zondagviering is er een korte “inzing”-repetitie. Voor de vieringen kunt u informatie vinden op de website onder wekelijkse vieringen

Indien u belangstelling heeft voor  het Brigidakoor of de volkszanggroep, dan kunt u contactopnemen met mevr. Lia Klep, secretaris van de Korenkoepel, zie contact

Heeft u belangstelling voor deze Gregoriaanse koortraditie dan kunt U contact opnemen met de dirigent van het Gregoriaans herenkoor Bavel: dhr. Jan Monden, zie contact

Nadere toelichting over de gregoriaanse gezangen (door dhr. Jan Monden). In de liturgie worden de telkens terugkerende vaste gezangen en de zogenaamde wisselende gezangen uitgevoerd. Vaste gezangen zijn de Kyrië – Gloria – Credo – Sanctus - Pater noster en Agnus Dei. Deze zijn  redelijk bekend en kunnen dus als samenzang worden uitgevoerd, met begeleiding van groot orgel. De wisselende gezangen - Introïtus – Alleluja met vers - Offertorium en Communio - zijn voor elke zondag eigen aan de liturgie van die specifieke zondag. Deze gezangen vragen repetitie, en worden zoveel mogelijk volgens traditie a capella (=zonder orgelbegeleiding) uitgevoerd. Voor de zangers is het van belang te weten wat de teksten betekenen. Andersom geldt evenzo:de bedoeling van de teksten wordt versterkt door de uitdrukking in de muziek. Die samenhang tussen tekst en muziek is met name heel sterk in de gregoriaanse zangbeleving en vaak verrassend, en meestal heel boeiend en inspannend in de uitvoering. Juist om die bedoeling in beleving om te zetten en in zang verstaanbaar te vertalen, is repetitie vooraf van groot belang.

“Het gregoriaans, als bron van de Europese muziek” is de titel van het in 2009 verschenen boek van Jan Valkestijn die de geschiedenis van de gregoriaanse zang vanaf de achtste eeuw beschrijft. Gregoriaans is een boeiende en binnen de Romeinse liturgie  de oudste vorm van zanguitvoering. Er is, en wordt nog steeds enorm veel geschreven over het gregoriaans; zie www. Gregoriaans.nl (LINK)  en u kunt volop over de gregoriaanse actualiteit lezen.

Vóór 1970 was het in alle parochies van de R.K. Kerken gebruikelijk om elke zondag tijdens de hoogmis alle gezangen in het Latijn (gregoriaans) te zingen. Ook het lof  - uitvaarten - huwelijken en votiefmissen waren altijd in het gregoriaans. Waar men ook ter wereld een hoogmis meemaakte, overal klonken de gregoriaanse gezangen als bekend in de oren. Ook het Credo klonk overal het zelfde: “Et unam sanctam catolicam” (= de ene en heilige katholieke kerk…)
Na het 2e Vaticaans concilie werden nieuwe gezangen in de landstaal stevig gepromoot en in sommige parochies werd het gregoriaans zelfs geheel verbannen. Gelukkig was men in Bavel voorzichtiger en bleef het mannenkoor het gregoriaans praktiseren, onder het motto: ‘geen oude schoenen… enz’. 

In de huidige tijd is het een goede zaak één keer in de maand de hoogmis met gregoriaanse liturgische gezangen op te luisteren. Er zijn altijd kerkgangers die speciaal naar een gregoriaanse hoogmis komen, juist om de schoonheid van het gregoriaans te kunnen en mogen beluisteren en waar mogelijk mee te zingen. In veel parochies is het gregoriaans niet meer teruggekomen en wordt daar als een verlies en gemis ervaren. In Bavel zijn maar liefst 17 mannen bereid zijn om het kostbare gregoriaanse erfgoed tot behoud te  praktiseren.“Zingen is dubbel bidden” is het gezegde. Dat gaat zeker op voor het gregoriaans en de koorleden.

De Volkzanggroepen.

Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt in 2 groepen de volkzang op de normale zondagen. Zij zingen samen met de kerkgangers de vaste gezangen en 4 liederen. Dirigent zijn Sjaak van der Veeken en Ineke van der Meulen. Er zijn verschillende organisten beschikbaar: Drik Hoogstede, Jan Monden en Attie Vermeulen. 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.