hoofdindeling werkgroepen

Vieren

Wanneer u als toevallige voorbijganger een viering binnen ons samenwerkingsverband binnenstapt, zult u al snel merken dat u een Rooms Katholieke viering meemaakt. Wanneer u met deze traditie bekend bent, zult u ook merken dat binnen dit samenwerkingsverband een eigen ontwikkeling gaande is.

De eigen boekjes die in de viering worden gebruikt, laten iets zien van het zoekproces om het geloof op een eigen manier te verwoorden. Wanneer de vieringen worden ondersteund door een koor, zal dit ook de eigenheid van de plaatselijke tradities kleur geven. En natuurlijk zijn er de vrijwilligers en pastores, die hun eigen accenten aan een viering geven

Leren

Mischien bent u ingeschreven in één van de parochies binnen ons samenwerkingsverband. Misschien wilt u zich laten inschrijven. Misschien twijfelt u. Misschien bent u overtuigd Rooms Katholiek.

In ieder geval is het in onze samenleving niet langer vanzelfsprekend om lid te zijn van een kerk. Het geloof is volop in beweging en gelovigen worden op allerlei manieren bevraagd op hun geloof. Het is voor de kerkgemeenschap en voor haar leden dan ook belangrijk, dat we in contact blijven met de verworvenheden van de Rooms Katholieke en Christelijke geloofstraditie.

Voor kinderen zijn er rond de eerste sacramenten kansen om het geloof beter te leren kennen. Maar ook voor volwassenen zijn er mogelijkheden om te leren via een cursus soms op een enkele avond. Soms zijn er mogelijkheden binnen ons samenwerkingsverband en soms verwijzen wij naar innitiatieven in onze nabijheid.

Dienen

Wanneer u kennismaakt met het leven van Jezus van Nazareth, zult u merken dat zijn leven wordt gekenmerkt door dienstbaarheid. In de werkgroep Diaconie (zie ook onder specifieke informatie en contact) krijgt dat een heel bijzondere vorm. De leden van de werkgroep diaconie proberen zich bewust te worden van de nood die er is: dichtbij en ver weg. Ze proberen de gemeenschap daarin te laten delen. een volgende stap is om concrete hulp te geven aan mensen, die in de knel zijn geraakt.

Voor kerkgangers zijn de maandelijkse caritascollectes een herkenbaar moment dat het werk van de groep diaconie zichtbaar wordt. Maar in de afgelopen jarenhebben ook twee grote projecten aandacht getrokken: "Boeren nodigen burgers uit" en "De zeven werken van barmhartigheid".

Kerkopbouw

De werkgroepen in deze hoofdgroep vormen de kern van de organisatie van de parochie. Middels de actie kerkbalans (zie ook onder financiën en  kerkbalans 2012) worden de financiën van de kerk op peil gehouden. Via publiciteit worden de activiteiten van onze parochie naar buiten gebracht. In het parochiecentrum zijn alle interne werkzaamheden gecentraliseerd, zie onder contact.detail kerstversiering 2011

Ondersteunend

Onder de vlag van de ondersteunende werkgroepen vinden onder meer het onderhoud en schoonmaken van de kerkelijke gebouwen plaats.Ook de bloemversieringen worden verzorgd vanuit deze ondersteunende werkgroepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.