Vrijwilligers

Geen parochie zonder vrijwilligers

open kerkdeuren

Geloofsgemeenschap ben je niet alleen, maar ben je samen. Met mensen om je heen voor wie het geloof in God en Jezus Christus zeggingskracht heeft. Met mensen die willen samenkomen rond Schrift en Tafel. Met mensen die zich voor hun geloof en voor hun geloofsgemeenschap willen inzetten. Een aantal mensen doet dat beroepsmatig, als lid van het pastoraal team. Maar veel meer mensen doen dat vrijwillig, uit eigen beweging, zonder dwang, omdat ze zijn gehecht aan die groep die samenkomt, telkens weer. Niet alleen op zondag, maar ook op maandag, dinsdag …

 

 

In de parochie wordt op alle dagen van de week veel werk verzet door vrijwilligers. Dat varieert van het verzorgen van de bloemversiering in de kerken tot het bezorgen van het parochieblad, van het zingen in een van de parochiekoren tot het besturen van de parochie, van secretariaatswerkzaamheden tot het onderhouden van de website. Het is dus belangrijk dat voldoende mensen zich blijven inzetten om de parochie een levende gemeenschap te laten zijn. Als u daaraan wilt meewerken, wordt u van harte uitgenodigd dit kenbaar te maken bij een van de leden van het pastoraal team of bij het centraal secretariaat van de parochie.

Zie voor de belangrijkste contact/adresgegevens de rubriek contact

Zie voor verdere informatie over de werkgroepen de rubriek werkgroepen.

 

vrijwilligersdagen.

Sedert enkele jaren organsieert het parochiebestuur een bijeenkomst aansluitend op de zondagsviering waarmee zij de vele vrijwilligers wil bedanken voor hun grote inzet.

Vrijwilligersdag en penning 2012: zie vrijwilligersdag 15 jan. 2012

Vrijwilligersdag en penning 2013: zie Vrijwilligersdag 2013

vrijwilligersdag en penning 2014: zie vrijwilligersdag en penning 2014

Vrijwilligers penning van de parochie.

Sedert 2012 heeft de parochie de mogelijkheid om een speciale vrijwilligerspenning toe te kennen aan vrijwilligers vanwege bijzondere verdiensten voor de parochie.

Voor de historie van deze penning zie:vrijwilligerspenning Parochie Bavel

Copyright © 2013. All Rights Reserved.