huwelijk

Aanvragen huwelijk

Wanneer u een kerkelijk huwelijk wilt aangaan, neem dan uiterlijk een half jaar voor de huwelijksdatum contact op met het parochiecentrum/secretariaat. U wordt dan uitgenodigd voor enkele voorbereidingsavonden. Samen met de voorganger, die uw huwelijk zal inzegenen, zal ook de viering worden besproken.

Bij de planning van uw huwelijksdag dient u er rekening mee te houden, dat de burgerlijke huwelijkssluiting altijd aan de kerkelijke inzegening vooraf gaat.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.