Jeugd en Jongeren

Algemene informatie Jeugd en Jongeren

De parochie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op het spoor van God worden gebracht. God houdt immers van mensen en al helemaal van kinderen. ‘Laat de kinderen tot Mij komen’, zoals Jezus zegt in het Evangelie volgens Marcus. Daarom is de parochie heel actief voor jeugd en jongeren door verhalen te vertellen over God en Jezus, door samen te vieren, te bidden en te zingen.

Vrijwilligers binnen onze parochie zijn aktief in de volgende werkgroepen specifiek voor jongeren:

- liturgiegroep gezinsviering

- werkgroep Eerste Communie

- werkgroep Vormsel

Zie voor adresgegevens de rubriek contact 

Bij de gezinsvieringen wordt de muziek verzorgd door het kinder- en tienerkoor KIKOBA. zie ook hun website:  http://www.kikoba.nl/

Copyright © 2013. All Rights Reserved.