Rob en Conny van Uden nemen afscheid

afscheid Rob en Conny van Uden

Op 21 februari nam Rob van Uden afscheid van de parochie van de Heilige Familie tijdens een viering in de kerk van Bavel. Hij ging voor in de viering, en werd aan het einde toegesproken door de vicevoorzitter van het kerkbestuur dhr. Gerard Oomen, waarbij hij in zijn dankwoord ook Conny van Uden betrok. . Ook zong Roeland Stoop het Brigidalied waar bij de tekst voor schreef.

 

Na de viering en aansluitend in het Klooster namen velen die Rob en Conny kenden afscheid van hen beiden. In het Klooster werden zij beiden ook nog toegezongen door Roeland Stoop, mede namens de schrijvers van het boek over Jan Jorissen. Roeland gebruikte in zijn refrein de rijm woorden: Rob van Uden, pastor van het Zu(i)den en zong coupletten over zijn werk op de fiets met zijn haren in de wind, zo verkondigde hij het woord van God. Bij trouwerij of uitvaart had hij zijn woordje klaar en raakte daarbij de juiste snaar, zijn deelname als kapelaan aan de tocht der tochten samen met zijn fiets, met leuke thema’s, hoe komt hij eROB. En als er bij de dorpsquiz protesten komen uit de zaal pareerde hij die met zijn brede lach. Maar ook zijn vrouw Conny werd in het laatste couplet toegezongen.

Rob memoreerde in zijn DANK dat de 3 eerste Carnavals prijzen niet in Bavel waren gevallen maar dat dat kwam omdat hij Henny vd Broek niet helemaal duidelijk geïnformeerd had, dus zette ROB dat bij deze recht.

Ook Ger van Dooren sprak hem toe en dankte hem nadrukkelijk voor zijn inzet in de oecumenische samenwerking in Breda, waar ROB een belangrijke inbreng heeft gehad.

Toos Vermulst sprak Conny toe, zij heeft vele jaren haar tijd gegeven aan het vrijwilligerswerk in de parochie op vele vlakken, en onder het beeld dat Conny daarbij werkte als de smeerolie in de machine reikte Toos haar ene aandenken aan de parochie Bavel aan: een aquarel van de kerk. Conny dankte Toos en zei dat die afbeelding nog bij hen aan de muur ontbrak.

Namens de Vrouwen van Nu, voorheen de KVO, sprak Marlie Schuurmans haar dank uit naar Rob en zij namen bij deze afscheid van hem als geestelijk adviseur. Conny blijft nog even werkzaam als secretaris, dus daar paste nog geen afscheid nemen bij.

Het was een sfeervol afscheid en Bavel zal hen gaan missen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.