op zoek naar 2 Penningmeesters

Penningmeesters gezocht

Voor het nieuwe bestuur zijn we nog op zoek naar twee personen als penningmeester.

Voor penningmeester 1 zoeken we iemand die het gehele financiële gebied kan overzien en aansturen, inclusief beleggingen, ICT, begroting, jaarrekening en projecten.

Voor penningmeester 2 wordt gezocht naar een persoon die in afstemming met penningmeester 1vooral invulling geeft aan de meer praktische zaken zoals het inlezen van banken, doen van betalingen van goedgekeurde facturen en salarissen, opstellen verkoopfacturen, aansturen PKC-kassiers, opstellen van tussentijdse overzichten en de jaarrekening. Deze activiteiten zijn partieel ook vanaf een thuiswerkplek en buiten kantoortijden uit te voeren.

Graag informatie naar pastoor Schoenmakers of pastoor Peetam, indien u iemand kent of als u uzelf wilt aanmelden.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.