Get Adobe Flash player

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief van parochie Bavel ontvangen? U kunt zich hieronder aanmelden.Toespraak vic.gen. dhr. V. Schoenmakers

de versierselen ridderorde Paus SilvesterToespraak en foto's.

 

"Beste Familie, maar vooral beste Piet,

Graag ben ik naar je toegekomen eigenlijk als waarnemend pastor van de parochie te Bavel – en dus ook samen met het parochiebestuur Bavel – om te zeggen dat jij je onderscheidt in verdiensten; dus mag ik jou een onderscheiding aanreiken.

Het is een onderscheiding vanwege de kerk. De kerk kent vele onderscheidingen en aan jou wordt er een uitgereikt die speciaal bedoeld is voor mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk en samenleving. Het is de ridderorde van Paus Silvester.

Daarom is hier ook vertegenwoordigend aanwezig het bestuur van de Catechisten in de persoon van Frits Hoeben en de leden van het bestuur van de Stichting Balemans. Ze zijn vooral hier om te onderstrepen dat je grote verdiensten hebt voor kerk en samenleving, wat wel gezegd, benadrukt en uitgedrukt mag worden op een dag als deze waarop je met je familie je tachtigste verjaardag viert.

de versierselen opgespeldIn de aanvraag tot een onderscheiding die het bestuur van de parochie deed en die de bisschop van Breda met aanbeveling doorzond naar de paus, lees ik: “de Heer Boomaars heeft grote verdiensten voor de parochie, de Bavelse gemeenschap en het bisdom van Breda. Zij verdiensten liggen vooral op het terrein van de diaconie en de kerk- en gemeenschapsopbouw en strekken zich uit van de parochies Zundert en Bavel naar het bisdom, de provincie tot in Midden-Afrika, Burkina Faso toe”.

Felicitaties van Dhr. V. SchoenmakersDe functie die je hebt bekleed, het werk dat je hebt verzet, de stimulansen die je hebt gegeven, zijn teveel om op te noemen. Ik selecteer: lid van de parochiële caritasinstelling, oprichter kerktelefoon, organisator van rouwbegeleiding, Bavelse religieuzendag in 1995, loketbegeleiding, voorzitter dorpsquiz, initiatiefnemer van de derde wereldwerkplaats. Ik noem ook de werkgroep avondgebed, het gregoriaans koor, maar vooral je betrokkenheid bij de kerk en de samenleving in ontwikkelingslanden: Tanzania (Marion Polman), Brazilië (Zr. Redempta Bogers) en vooral ook Burkina Faso. We weten natuurlijk heel goed dat in 1998 in dat land je vrouw en jullie moeder en oma is overleden en dat dat een grote schok was. Maar, Piet, hoezeer je dit ook aangreep, je hebt je werk voor kerk en samenleving voortgezet: commissie vrijwilligers van het bisdom, voorzitter van het bestuur van de Cathechisten (als een soort eerste moeder overste, dat was een nieuw concept) heb  je dat gestalte gegeven, de Katholieke Bond van Ouderen in Noord Brabant, bedevaarten naar Oostakker…enz…enz.vice-voorzitter Gerard Oomen feliciteert Piet Boomaars

Beste Piet, al dit werk kwam bij je uit een ‘diep vaatje’, je bent geworteld in het geloof en je bent overtuigd dat dat geloof om inzet vraagt. Die heb je gegeven, tot steun en geluk van velen en tot ontwikkeling van veel goeds.

Ik wens je van harte geluk maar vooral ben ik je dankbaar vanuit bisdom en parochie voor deze inzet voor kerk, klooster en samenleving. Graag geef ik je nu deze onderscheiding van ridder in de orde van Paus Silvester".

Vincent Schoenmakers
Zaterdag 4 augustus 2012. 
 

Piet te midden van parochiebestuur Bavel

Op deze foto ontbreekt bestuurslid dhr. A.v. gestel

Copyright © 2013. All Rights Reserved.